Zajímavosti Mlékovicka

Vavřinecký potok

sjezd Vavřineckého potoka

Sjezd Vavřineckého potoka (Výrovky) patří k tradičním každoročně pořádaným vodáckým akcím. V roce 2007 se uskutečnil jubilejní již 30. ročník. Vavřinecký potok je také znám pod názvem Memoriál Milana Marka.
Splutí Vavřineckého se koná na podzim při vypouštění rybníka Vavřinec, který leží u stejnojmenné obce. Jedná se o dvoudenní sjezd, přičemž v sobotu je pořádán závod organizovaných i neorganizovaných vodních turistů a neděle patří již poklidnému splutí...
Vodáci startují v obci Vavřinec, po té následuje asi 16 kilometrový vodní maraton podzimními lesy a údolími, cíl se pak nachází u mostu v Toušicích, kde vodáci končí svou vodní pouť.
Nedaleko před cílem je však pro vodáky přichystána pořádná zkouška odvahy. Jedná se o vodní kaskádu pod mostem ve Vlčím dole, oblast nazývanou Toušické prahy. Na tu si troufnou opravdu jen ti nejzdatnejší, kteří se nebojí pustit do křížku s vodním živlem a bojovat někdy doslova o holý život.

Splutí Bečvárky

splutí Bečvárky

Již méně tradiční přesto však vodácky hojně navštěvované je podzimní splutí Bečvárky. Jde o jednu z posledních možností, kde si na českém území mohou vodáci před zimou procvičit svaly. Tuto akci s mottem splutí potoka, na který není rozumné brát debla nebo pálavu organizují na konci října vodáci Q&K. Zatím dodnes trvající tradicí se stala od roku 2002. Bečvárka, tento jindy klidný potok, se při vypouštění Podbečváreckého rybníka mění v dravou bystřinu, která díky kreativitě vodáků nabízí netušené možnosti a skvělou podívanou.
Vodáci začínají svou plavbu na mostě silnice Horní Chvátliny - Zásmuky (Ve Stádlích) a že se do toho vrhají opravdu po hlavě, dokazuje hned startovní skluzavka. Po atraktivním startu následuje přibližně dvoukilometrová jízda k mostu silnice Svojšice - Zásmuky. Zde se mohou vodáci dosytosti vyřádit při sjezdech ze svahu do vodní laguny. Tento úsek je pro diváky obzvlášť atraktivní. Pro některé vodáky je tady také cíl jejich splutí, mnozí však pokračují dál lesním porostem, a to až na Mlékovický rybník. Po přepádlování se pak vylodí na hrázi, pod hrází vyroste provizorní vodácký tábor, kde mohou naložit loď na auto a sjet si to znovu.

Publikace o místní železniční trati

120 let trati Pečky - Zásmuky

K příležitosti 120. výročí zahájení provozu trati byla vydána kniha Místní dráha Pečky - Zásmuky s odbočkami do Kouřimi a Karlova údolí u Svojšic (vydala společnost Saxi, [Praha] 2001).

Tuto šedesátičtyřstránkovou brožuru sestavil Zdeněk Ledr, osoba k tomu opravdu povolaná, neboť na této dráze pracoval jako průvodčí. Kromě popisu dráhy a historie zde naleznete také plánky, výkresy a množství barevných i černobílých fotografií.

Vyšlo v novinách...

článek - klikni pro zvětšení

Úsměvný článek jistého nejmenovaného bulvárního plátku z dubna 2007 vypráví kuriózní příběh jednoho obyčejného kůzlátka jedné známé české zpěvačky, jehož domovem se po strastiplné cestě staly Mlékovice...