Současnost - průvodce po přírodních krásách

Mlékovice

Za devatero kopci, devatero řekami a sedmero lesy se nachází v malebném údolí vesnice jménem Mlékovice...

Takhle pohádkově by mohl začínat příběh o přírodních krásách této malé vesničky.

Bečvárka

Charakter krajiny zde určuje potok Bečvárka protékající územím od jihu k severu s kaskádou rybníků. Lokalita nás může okouzlit dvěma stříbřitými plochami, které se rozprostírají přímo u obce, a to Mlékovickým rybníkem a Stojespalem. Tokem, který obě vodní plochy spojuje je již výše zmíněná Bečvárka. Bečvárka pramení u obce Miletín na Uhlířskojanovicku. Při vypouštění Podbečváreckého rybníka se stává vyhledávanou vodáckou atrakcí. Razí si cestu malebným údolím mezi lukami a lesním porostem, až pokojně vtéká do Mlékovického rybníka, odkud putuje do Stojespalu a poté do rozlehlého rybníka jménem Utopenec. Její cesta končí až u obce Plaňany, kde se vlévá do Výrovky.

Mlékovický rybník o rozloze 10,5 ha* je z jedné strany sevřen vesnicí a z druhé jej obklopují pole a les. Romantický pohled z hráze na tmavé hvozdy zrcadlící se v hladině se stal dokonce lákadlem pro filmaře, jež tu kdysi natáčeli scénu s Barborou Hrzánovou. V blízkosti rybníka na pahorku chráněna Bečvárkou stávala v minulosti tvrz, z níž se do současnosti dochovaly pouze zbytky zdí.
Nedaleko rybníka se nachází válcový mlýn, nyní již nefunkční a zchátralá stavba, jíž se snaží nová majitelka vrátit původní lesk.

rybník Stojespal

Druhým vodním dílem přiléhajícím k obci je rybník Stojespal s rozlohou 9 ha*. Je přístupný přes prašnou polní cestu, která se napojuje na silnici nedaleko obchodu. Lze využít i cestu vedoucí od bývalého Mlékovského mlýna k vile pana Hradského. Pokud bychom chtěli dorazit až na hráz, musíme však pěšky mezi poli.
Rybník je lemován olšemi, topoli a vrbami. Několikrát se do jeho stříbřité hladiny zahryzávají výběžky skalnatých útvarů, které dodávají lokalitě na nevšednosti a kráse.
vodopád Dole pod hrází můžete objevit malý vodopád tříštící se o skalnaté podloží a padající do uměle vytvořené tůňky. Jeho půvab se násobí v zimě, kdy průzračná voda zamrzá a vytváří tak ledové varhany.
Přes potok se pak dostaneme na louku, která zarůstá koncem jara žlutým kobercem pampelišek a později tu kvetou kopretiny. Nedaleko stojí budova bývalého mlýna Stojespal. granáty Ten je nyní součástí převážně chalupářské oblasti nazývané Benátky, která patří k Nové Vsi.

Jednu zvláštnost, vážící se k rybníku Stojespal, představuje výskyt českých granátů, přesněji spíše granátků, kamínků malých a rudých jako kapky krve. Jejich nalezením rozhodně nezbohatnete, ale při jejich hledání si můžete připadat třeba jako zlatokopové při rýžování zlata.

pískovna

V polích mezi cestou k Stojespalu a rybníkem Utopenec se nalézá nyní již nevyužívaná pískovna. Písek z této nepříliš rozlehlé oblasti byl použit například v roce 1922 při výstavbě Sokolovny v Zásmukách.
Dnes se jedná o místo, kde možná lišky dávají dobrou noc, a to doslova. Na jaře tu kvetou jívy, které lákají hejna včel a na podzim dozrávají na planých jabloních šťavnatá jablka.

les V blízkosti vesnice se nacházejí dva lesy. Narazíme na ně, pokud se vydáme po silnici z obce směrem na Zásmuky. Po levé straně se tahne až od obzoru a lemuje pastvinu les nazývaný Mejto **. Pokud opustíme vozovku a vydáme se po lesní pěšině, po cca 1 kilometru dorazíme ke kapli Panny Marie v Lipkách. Nalézá se zde také hájenka a starý lesní hřbitov s náhrobky porostlými břečťanem. Na tomto hřbitově byli dříve pohřbíváni obyvatelé Mlékovic. Vraťme se ale opět na silnici. Z prudké zatáčky na vrcholu kopečku odbočuje vpravo polní cesta, která ústí do lesního porostu s názvem Borek**. Borkem prochází žlutá turistická trasa s počátkem v Zásmukách a zelená naučná stezka , která vás dovede až do Kouřimi. Protéká tu Výrovka, pramenící v Kochánově na Uhlířskojanovicku, jež je známá každoročním pořádáním vodácké akce s názvem Vavřinecký potok.

sasankymuchomůrky Oba lesy poskytují výborné prostředí pro relaxaci při procházkách v kterémkoli ročním období. Mejto nás v květnu potěší opojnou vůní bílých konvalinkových zvonečků a křehkou krásou sasanek.
Pokud je příznivé počasí, v Borku můžeme nasbírat množství různých druhů hub. Dozrávají tu také maliny a ostružiny.
Ani v zimě lesy neztrácejí své kouzlo a tak můžeme se zatajeným dechem obdivovat sněhové království paní Zimy...

zasněžený les

* zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Seznam významných vodních děl IV. kategorie v České republice
** Autor vychází z místního kartograficky nepodloženého názvu.