Současnost - průvodce po Mlékovicích

Železniční trať

železniční zastávka Toušice

Oblastí mezi Mlékovicemi a Toušicemi prochází železniční trať 013 Bošice-Bečváry se zastávkou Toušice.
Dalo by se říci, že zastávka je umístěna na stratigickém místě, neboť leží téměř přesně v půli cesty z Mlékovic do Toušic. Zastávka je v provozu od 1.4.1931. Za tu dobu došlo k mnohým změnám.
V současné době dopravu neprovozují již České dráhy, neboť Středočeský kraj neobjednal osobní dopravu z důvodu velmi nízké frekvence cestujících. ČD opustily tuto dráhu k 10.12.2006, kdy vstoupil v platnost nový jízdní řád ČD.
Lokálka z Bošic do Bečvár však nebyla zcela zrušena, jak bylo původně v plánu. V letních měsících zde jezdí historický Podlipanský motoráček. Dopravcem je KŽC Doprava.
Stáhněte si jízdní řád!


Medito, s. r. o.

Medito, s. r. o

Pokud budete projíždět vesnicí směrem od Toušic, na křižovatce narazíte na statek (č. p. 5), který zakoupil podnikatel Šimon Vorel, zvelebil jej a nyní se na něm věnuje chovu hospodářských zvířat.

Odbočíte-li na křižovatce ve směru na Zásmuky, můžete si o pár set metrů dále prohlédnout zvířata, která se pasou na louce patřící ke statku. V době vzniku těchto stránek se jednalo o skot.ZZKS (Zdravotnické zabezpečení krizových stavů)

Zdravotnické zabezpečení krizových stavů

Těsně před pastvinou upoutá Vaši pozornost velký objekt, o němž mnozí jednoznačně usoudí, že se do zdejší malé vesničky zcela nehodí. Jedná se o ZZKS (Zdravotnické zabezpečení krizových stavů), které bylo postaveno roku 1975 a od svého vzniku vystřídalo několik různých názvů. Svůj účel a opodstatnění mělo toto zařízení v dřívějších letech, nyní jen chátrá a marně se pro tuto stavbu hledá kupec, který by její rozhlehlé prostory úspěšně využil.

Objekt určitý čas sloužil jako sklad produktů společnosti Hügli Food s. r. o. sídlící v nedalekých Zásmukách, ta však po výstavbě vlastní nové skladové haly o pronájem ztratila zájem.


obchodautobusová zastávka Za křižovatkou po levé straně ve směru na Kolín je umístěn obchod se smíšeným zbožím. Provozovatelkou i prodávající v jedné osobě je paní Hana Macháčková. Sortiment obchodu je různorodý a kromě nákupu se zde můžete dozvědět i velmi zajímavé novinky :-)

Nedaleko obchodu se nalézá autobusová zastávka. Autobusová čekárna byla postavena v roce 1961.


Srdce Mlékovic - náves

náves kaplička hostinec

Střed obce tvoří typicky česká náves, orámovaná domy bývalých selských usedlostí a hostince se starými lípami a kapličkou.

Hostinec pochází z roku 1919 a v minulosti sloužil rovněž k pořádání společenských akcí (dříve zábav, později již jen menších akcí jako např. Mikulášké nadílky). Nyní se v něm již bohužel neobčerstvíte točeným pivem ale pouze lahvovým.

Hranolová kaplička se zvoničkou je datována do roku 1849.


hasičská zbrojnice Před mostkem přes potok Bečvárka se nachází hasičská zbrojnice. Výstavba nové hasičské zbrojnice byla provedena roku 1976. V roce 2001 byla provedena přestavba střechy z rovné na sedlovou.
Prostory slouží kromě jiného jako volební místnost a jako útočiště pro honební společenstvo v době konání lovu.

Na prostranství nedaleko budovy jsou pro děti umístěny houpačky a kolotoč.