Historie

"Rodové jméno osady, původně Mlekovici, svědčí o osadě starobylé. Jméno její ozývá se již r. 1287, kdy Majnuš z Mlékovic obdržel pro chrám P. Marie ve vsi své Košicích od biskupa Tobiáše z Bechyně odpustky. Týž Majnuš svědčil r. 1289 při vysazení mlýna kravarského a byl zajisté předkem zemanů stejného původu se Zásmuckými, kteří potom od 14. století seděli na tvrzi zdejší. Jiný Majnuš z Mlékovic přikoupil r. 1369 od Ješka ve Chvatlině dvůr kmetcí s platy a s lesem v Nesměni, což r. 1390 drželi synové jeho Bušek, Majnuš a Jan z Mlékovic; díl vsi měl současně Vavřinec z Mlékovic. R. 1427 svědčil Bušek z Mlékovic při zápisu Svojšic. V l. 1440 - 53 držel Mlékovice Olbram z Klučova, v l. 1463 - 64 Kuneš ze Zásmuk a po něm Jan ze Zásmuk.

Potom seděl na tvrzi zdejší Václav Kladivo z Ejstebna, kterýž zboží Mlékovské najal Václovovi ze Zásmuk. Týž prodal r. 1497 s manželkou Dorotou z Bříšťan všecko právo k dědictví v Mlékovicích, k tvrzi, k dvoru poplužnímu, ke vsi, ke dvorům kmetcím s platy; v Chvátlině Hořejší, v Sobučicích a v Bečvářích Malých dvory kmetcí s platy, což tu s dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, kurmi, vejci, i k jednomu hlasu podací kostelního v Zásmucích za 300 kop gr. čes. (pozn. grošů českých) Jiříkovi Voděradskému z Hrušova. Jiřík dokoupil Mlékovice od vladyk z Ejstebna a zemřel před r. 1510. Následoval po něm Jindřich Voděradský (1514 - 19) a bratr jeho Bernard z Hrušova, kterýž držel také r. 1544 dvůr v Bečvárkách.

V polovici 16. století dostaly se Mlékovice k Hošticům. R. 1558 převedl Adam Mírek ze Solopisk věno manželky své Kateřiny ze vsi Solopisk na Mlékovice, kdež se tehdy jmenuje tvrz, dvůr i ves pustou. R. 1574 dostal Mlékovice za díl syn Adamův Prokop Mírek ze Solopisk, který tvrz znova stavěl a po časné smrti jeho ujaly se jich sestry Anna a Lidmila Mírkovny. Později dostaly se Mlékovice nejspíš s Hošticemi k Zásmukám.

Ve vsi Mlékovicích zapsáni po válce třicetileté r. 1654 kromě dvora panského pouze tři osedlí, totiž:
Chalupníci:Rolí má strychůSejeDrží
na zimuna jaropotahůkravjalovic
Jan Krejčí133-11-
Matouš Labanů124232-
Anna Křčmářka8231--

Hrabě Adolf Vratislav ze Šternberka zrušil potom dvůr panský v Mlékovicích rozděliv pozemky jeho sedlákům za vybejvání roboty. Odtud popisuje urbář z r. 1754 osedlé v Mlékovicích takto:
Celopotažníci:Úroků odvádí:Rolí má:
Vojt. Zápotocký4 zl. 26 kr.78 str. 3 věrt. 2 čtvrt.
Tom. Lžička4 zl. 8 kr.75 str. - věrt. - čtvrt.
Jan Lžička4 zl. 6 kr.69 str. - věrt. 2 čtvrt.
Jiřík Šourek4 zl. 6 kr.78 str. 1 věrt. 2 čtvrt.
Jan Benda4 zl. 26 kr.81 str. - věrt. 3 čtvrt.
Poloupotažníci:Úroků odvádí:Rolí má:
Jiřík Horký1 zl. 57 kr.34 str. - věrt. 3 čtvrt.
Václav Svatuška1 zl. 57 kr.35 str. 2 věrt. 2 čtvrt.
Chalupník:--
Jakub Píša1 zl. 24 kr.15 str. 3 věrt. 3 čtvrt.
Jan Benda, šenkýř- zl. 8 kr.26 str. 3 věrt. 1 čtvrt.
Martin Břečka, mlynář- zl. - kr.34 str. - věrt. 3 čtvrt.
Vdova Beránková, mlyn. Stojespalská- zl. - kr.23 str. 2 věrt. 1 čtvrt.
role - orné pole
strych (korec) - stará plošná míra
zl. - zlatý, staré platidlo
kr. - krejcar, staré platidlo
věrt. - věrtel, stará plošná míra (čtvrtina korce)
čtvrt. - čtvrtec, stará plošná míra (50 čtver. sáhů)

Z mlýna Stojespalského platilo se vrchnosti nájmu 50 zl. ročně, z Mlékovského 10 zl; šenkýř platil 20 zl. ročně, z kovárny 5 zl.; obec odváděla za přádlo 2 zl. 48 kr. Ostatní povinnosti usedlých vypsány byly při Zásmucích.

R. 1788 čítaly Mlékovice č. p. 23, r. 1843 opět 23 domy se 128 obyv., potom r. 1854 již 163 duše."

Počet obyvatel se následně zvyšoval. Podle sčítání z roku 1921 zde žilo 236 obyvatel. V následujících letech počet obyvatel poklesl a v roce 1951 měla obec 192 byvatel a 54 domů. V dalších letech počet obyvatel klesal a dosáhl v roce 1999 jen 100 obyvatel. Ke dni 1.1 2005 čítaly Mlékovice počet 116 obyvatel a 64 domů. V době vzniku stránek (rok 2007) mají Mlékovice 101 obyvatel.

zdroj pamětí: kronika Mlékovic
zdroj výkladu staré češtiny a zkratek: Vokabulář webový [http://vokabular.ujc.cas.cz/]